Gratulerer med din InterNett tilkobling!
NB! Utvidet supportprogram. Følgende routere supporteres
Linksys WRT54G v1-v4, WRT54GS v1-v4, WRT54GL v1.x, WRTSL54GS (ingen USB support)
Buffalo WHR-G54S, WHR-HP-G54, WZR-G54, WBR2-G54, WBR-G54, WZR-HP-G54, WZR-RS-G54,
WZR-RS-G54HP, WVR-G54-NF, WHR2-A54-G54, WHR3-AG54 Asus WL500G Premium (ingen USB support),
WL500GE, WL520GU (ingen USB support) Sparklan WX6615GT, Fuji RT390W, Microsoft MN-700


ET relevant spørsmål er!  Surfer (tilkobler) naboen seg gjennom din InterNett-kobling til InterNett? Betaler du for at 'nabolaget' kan kose seg med
rikelig tilgang på InterNett? Det vises gjennom undersøkelser at ca
90 - 95% av norges nettverkskobling (Wireless/ trådløs) mot InterNett er slik installert
(standard for router) at et
1000-talls brukere ALDRI betaler for tilkobling/ tilgang til InterNett.

Hvordan dette er mulig? Jo, i hovedsak installeres InterNett tilgang gjennom router. Routeren er i utgangspunktet IKKE beskyttet for 'fremmed' oppkobling, dvs. at
naboen's PC akkurat like godt som eieren's PC har 'fritt leide' for oppkobling mot InterNett. I beste fall har 'selger' installert et passord for adgang til routere'ns
WEB-grensesnitt, og det er det hele. Dette passordet tar det 'datafreaken' på jente-/ gutte rommet ca
1 - 5 minutter og hacke ( knekke) og da, som er innlysende, er
InterNett forbindelsen fritt fram for X-antall maskiner fra naboen's leilighet.

Den
vanlige bruker vil ikke merke noe som helst til denne fremmedkoblingen, bortsett fra der 'naboen' (les datafreaken på jente-/ gutte rommet hos naboen) er
så 'grådig' at hun/ han benytter tilkoblingen for f.eks. nedlasting (innhenting) av store datamengder så som video-film, musikk osv. Selvsagt er ikke dette en
døgnkontinuerlig prosess, men erfaringer tilsier at ved skolefri, fritimer, kveld- og natterstid og helg  er disse 'fremmedkoblingene' svært aktive, slik at
tilgangshastigheten for
EIER forringes betydelig - kort og godt av den grunn  som er beskrevet ovenfor.

Kunder ringer til sin leverandør av InterNett tilkobling og beklager seg - og det nesten
100% garanterte svar de får - er at det er intet feil i datahastigheten for
nettkoblingen - så forholdet skyldes
andre ting. I hovedsak skyldes det på at disse 'andre ting' er datavirus, feil i maskinoppsett osv.

Samme forhold som er beskrevet ovenfor gjelder selvsagt for en rekke bedrifter, og spesielt bedrifter i
kjøpesentra, hvor det i de siste år er blitt helt vanlig at
brukere sitter med sine PC'er og kobler seg 'ulovlig' til InterNett gjennom
bedriftenes InterNett tilkobling.

Hva er så effekten?
Pirattilkoblinger som benyttes kun for lesing av informasjon-/ nyhetssider er jo i seg selv ganske uskyldige, men tilkoblinger som benyttes
for og laste ned f.eks. kopibeskyttet materiale så som musikk, video-filmer, programvare etc., er et
STERKT økende problem. Datakriminalitet hvor målet er og
finne tilgang til bankkonti, kredittkort osv er den virkelig store trussel, samt nedlasting/ innhenting av materiale som er direkte straffbart, bl.a. barnepornografi
er i seg selv nok til at
ENHVER bør sikre sin InterNett tilkobling.

Hva kan så konsekvensene bli av at 'piratkoblinger' mot InterNett stadig øker?
Jfr. reportasjer i TV kan 'enhver' datakyndig person spore aktiviteter fra
oppkoblinger mot InterNett. I verste fall kan brukere (les eiere) av tilkoblingspunktet blir strafferettslig ansvarlig for aktiviteten koblingspunktet utfører i
InterNett. De økonomiske konsekvensene, som det er mest naturlig og påpeke, kan bli dramatiske for eier av InterNett tilkoblingen.

NorBaS/ NorWAN har spesialkompetanse for sikring av InterNett tilkoblinger. Vi har 25-års erfaring med utvikling, installasjon og drift av datasikker
nettverksforbindelse. Vi leverer systemer for slik sikkerhet for merkevarer fra
Buffalo og LinkSys.   Les mere HER

Klikk HER for prisoversikt/ bestilling