Bruksanvisning/ veiledning for installason!
NorBaS/ NorWAN CßCS Secur InterNet tilbys for produktene LinkSys og Buffalo router. Fra hovedmenyen kan du ta en kikk på
tekniske spesifikasjoner for produktene. Secur InterNet kan SELVSAGT også benyttes for Wired InterNet ( tilkobling til router med
kabel). Du oppnår samme sikkerhet, båndbreddestyring osv., så systemet er unikt i sin struktur.
Veiledning for installasjon:
Som nevnt må du ha en LinkSys eller Buffalo router (
Sjekk FAQ ). Routeren må inn til NorBaS/ NorWAN CßCS for installasjon, i.o.m. at dette er
et fysisk inngrep i hardwaren ( routeren ). Installasjonen tar makimalt 30 min. Da er alle innstillinger, sikkerhetsrutiner, begrensninger
og fysiske inngrep basislagt i routeren. Etter dette er det to muligheter:
1) Kunden spesifiserer unik ID ( NorBaS/ NorWAN CßCS veileder for hvordan dette utføres ) for maskinen(e) som skal koble til InterNett
    og installasjonen utføres i våre lokaler, eller
2) Det avtales med kunden at NorBaS/ NorWAN CßCS får fjernstyringsrettigheter av routeren, slik at service og oppgradering kan utføres
    i realtid ( Denne tjenesten er mest formålstjenlig for de som har statisk IP fra sin ISP ( InterNet Service Provider/ leverandør ) av Inter-
    Net tilkoblingen, men kan også benyttes hvor det er leased time (dynamisk) for IP. Vær da klar over at før service kan utføres må  kunden bla
    opp sin WAN-IP og tilkjennegi denne for NorBaS/ NorWAN CßCS.
3) Muligheten for egeninstallasjon finnes også. På forespørsel kan dette veiledes fra NorBaS/ NorWAN CßCS.
Vi anbefaler at de med  dynamisk IP og sende utstyr til NorBaS/ NorWAN CßCS, eller om det er i nærområde for NorBaS/ NorWAN CßCS
lokaler - kan besøk avtales.
Systemet er utviklet og retter seg mot privatmarkede, små og mellomstore virksomheter, men det er MEGET godt egnet for uansett InterNet
oppkobling gjennom nevnte routere. Prisen for Secur InterNet er så billig at alle burde nøye studere sitt nettverk m.h.t. sikkerhet og kontroll,
og så bestille installasjon som beskrevet på våre nettsider.
Bruksanvisning:
Systemet krever INGEN manipulering fra brukers side. Etter installasjonen ( Sikkerhet/ begrensninger m.m. ihht. kundens ønsker/ spesifikasjon)
fungerer systemet som 'det alltid har gjort' hos kunden. Vi vil imidlertid henvise til følgende fordel med installasjonen:
1) Om du har IP-telefoni tilkoblet vil DU ALLTID være sikkret en stabil og prioritert trafikk for denne.
2) Har du barn/ ungdom i huset - du er alltid garantert og ha kontroll for hva, hvor og hvordan disse benytter InterNet
    ( Det finnes UBEGRENSEDE muligheter for stenging av enkeltsider, domener, downloads osv )
3) Du vil alltid ha kontroll over hva som lastes ned ( download ) og evt. lastes opp ( Upload ) fra ditt nettverk.
4) Det finnes ingen kjente muligheter for inaktivering av systemet. Her må du fysisk ha tilgang på router og gjøre fysisk inngrep i maskin-
    varen for og deaktivere systemet - og/ eller endre kontrollfunksjonene i systemet.
5) Systemet har selvsagt
neighbourhood survive
Vi ønsker alle hjertelig velkommen med sin bestilling av
NorBaS/ NorWAN CßCS Secur InterNet.

Klikk HER for prisoversikt/ bestilling