QoS i InterNett tilkoblinger
De aller fleste 'gir seg' når det gjelder og stille inn InterNettforbindelsen m.h.t. hva og hvordan datastrømmen(e) skal gå gjennom
tilkoblingspunktet (les router). QOs ( Quality Of Service ) er her et nøkkelbegrep -
[ det er og bemerke at selv den 'lærde'
datakvinne/ mann 'sliter' med og  mestre teknikken for innstilling av denne tjenesten i routeren ]

NorBaS/ NorWAN CßCS har 25 års erfaring i håndtering, innstilling og sikring av kommunikasjonsgrensesnitt, vi feirer med en
'basic' innstilling for nevnte tjeneste (QoS). Innstillingen som vises her gjør at nettverket får en betydelig bedre
kommunikasjonsdynamikk, og trafikk utført av f.eks. torrenter blokkerer ikke InterNett tilkobling for øvrig trafikk. Største fordel er
at tilsluttet IP-telefoni bibeholder sin funksjon. Innstillingene er som følgende:
 
Tjenesteinnstillingene er klassifisert i grupper fra #1 - #5:

#1: WWW
Class: High
TCP Dst Port: 80,443
Transferred: 0 - 512KB

#2: WWW (512K+)
Class:  Low
TCP Dst Port: 80,443
Transferred: 512KB+

#3: DNS
Class: Highest
TCP/UDP Dst Port: 53
Transferred: 0 - 2KB

#4: DNS (2K+)
Class: Lowest
TCP/UDP Dst Port: 53
Transferred: 2KB+

#5: Bulk Traffic
Class: Lowest
TCP/UDP Dst Port: 1024-65535

Port 1 til 1023 - som ikke 'matcher' noen av de ovenfor viste regler i QOS'en -  settes til til "Low Class" (laveste klasse)

Reglene er evaluert fra topp til bunn. Den *første* som matcher innstillingene er den som setter klassen (class). #2, #4 og #5
setter klassen (class) permanent p.g.a. at straks de 'matcher' er det ingen mulighet for endring. #1 og #3 setter klassen (class)
temporært siden endringer i antall bytes i overføring kan gå under den spesifiserte grense.
 
Klikk HER for prisoversikt/ bestilling