NorBaS/ NorWAN CßCS - Service-/ Supportavtale

NorBaS/ NorWAN CßCS tilbyr sine kunder service- & supportavtale etter at produkt(er) er anskaffet. Hensikten med avtalen er at kunden skal få 'mest mulig' ut av sin oppgradering av sitt grensesnitt (router-tilkobling) mot InterNett og LAN/ WAN kommunikasjon. Dette gjelder selvsagt også for eventuell oppkobling av grensesnittet mot VPN ( Virtual Private Network ) og IP-telefoni. Kunden får gjennom sitt kjøp av årlig vedlikeholdsavtale ( Trykk HER for prisoversikt ) nødvendig veiledning, service-oppfølging, reinstallasjon etc. etter definerte regler i denne service-/ supportavtale.

Dokumentasjon:
NorBaS/ NorWAN CßCS vil til enhver tid dokumentere skriftlig overfor kunden hvilke enheter som har tilgang til Secur InterNet. Endringer-/ tillegg som kunden ønsker reguleres ihht. denne avtaletekst - og endres i tråd med denne avtales ordlyden - i forståelse med-/ etter  kundens ønsker.

Hva avtalen omfatter:
Avtalen omfatter, når den er tegnet med kunden: følgende:
1) Installasjon av Secur InterNet
2) Innstilling av rettigheter i router
3) Prioritet i router
4) Kundespesifikke begrensninger for tilkoblinger
5) Tilgangskontroll(er)
6) Kryptering
7) Logging av forbruk
8) WYSIWYG grensesnitt for kommunikasjon
9) Knappestyring
10) Reinstallasjon
11) Endringsrutiner
Evt. spesielle kundespsifikke behov 

Gyldighet:
Avtalen har en gyldighet fra og med dato til og med dato - og betaling er godkjent av
NorBaS/ NorWAN CßCS

Hva avtalen koster:
Supportavtalen koster kr 115,- per år.
For dette beløpet får kunden:
1)Nødvendige oppdateringer av Secur InterNet
2) Inntil 10 oppdateringer av PC-identifikasjon
3) Inntil 10 oppdateringer av kommunikasjonsrettigheter for PC, maksimalt for inntil 4 tilsluttede PC'er til nett

 

Arbeidsmetode(r):
For at kunden skal kunne påberope seg avtalen, forståes avtalen slik: Kunden må selv bringe utstyr ( Router ) til
NorBaS/ NorWAN CßCS lokaler for installasjon-/ oppdatering. Dette kan gjøres gjennom ordinær forsendelse via post eller annen transportør, eller fysisk møte opp selv. Det kan imidlertid aktiveres en tilleggsavtale ( maks kostnad per år kr 90,- ) der NorBaS/ NorWAN CßCS har rettigheter for fjernstyring av router. Dette gjøres gjennom HTTPS-oppkobling ( secur ) og er like fornålstjenlig for kunden jf. som for tilsending av utstyr - eller oppmøte med utstyr.

 

Avklaring ved stengt router:
Router vil være stengt for ALL annen trafikk enn den som er avtalt innlagt i Secur interNett.
NorBaS/ NorWAN CßCS er ikke ansvarlig for at utstyr ikke får adgang til InterNett kommunikasjon, men er sjølsagt behjelpelig til enhver tid og avklare dette innenfor avtalens ordlyden. Dette vil si: Om ikke kunden har forstått at KUN identifiserte enheter kan kommunisere, vil sjølsagt NorBaS/ NorWAN CßCS gi disse enhetene tilgang etter kundens ønsker.

 


Klikk HER for prisoversikt/ bestilling