Eks. på adferdskontroll av InterNett kobling:
#------------------------------------------------------------------------
# Buffalo/ LinkSys - WAN/ LAN kontroll
# (C) 2009 T. Sandberg -
NorBaS/ NorWAN CßCS
#------------------------------------------------------------------------
modprobe ipt_TTL
iptables -t mangle -I PREROUTING -i eth1 -j TTL --ttl-inc 1
iptables -t mangle -I POSTROUTING -o br0 -j TTL --ttl-inc 1
TCA="tc class add dev br0"
TFA="tc filter add dev br0"
TQA="tc qdisc add dev br0"
SFQ="sfq perturb 10"
tc qdisc del dev br0 root
tc qdisc add dev br0 root handle 1: htb
tc class add dev br0 parent 1: classid 1:1 htb rate 9000kbit
$TCA parent 1:1 classid 1:10 htb rate 450kbit ceil 450kbit prio 3
$TQA parent 1:10 handle 10: $SFQ
$TFA parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match u16 0x0800 0xFFFF at -2 match u32 0x4D7611B0 0xFFFFFFFF
at -12 match u16 0x0018 0xFFFF at -14 flowid 1:10
tc qdisc del dev imq0 root
tc qdisc add dev imq0 root handle 1: htb
tc class add dev imq0 parent 1: classid 1:1 htb rate 2500kbit
$TCAU parent 1:1 classid 1:10 htb rate 200kbit ceil 200kbit prio 3
$TQAU parent 1:10 handle 10: $SFQ
iptables -t mangle -A PREROUTING -j IMQ --todev 0 


Sikkerhet-/ kontrollrutinen i dette eksemplet for tilkoblingen gir konkret maskinID begrensning(er) på max. 450 Kbit nedlasting fra
InterNett - og
200 Kbit opplasting mot InterNett. Innstillingen er 100% - og krever fysisk inngrep i router for innaktivering

Klikk HER for prisoversikt/ bestilling